Info

New or Forgotten?

Tennisschool Tom van Lijf > Info > Lesreglement

Lesreglement

Als je inschrijft voor tennisles, ga je akkoord met dit reglement.

Lesreglement voor lessen bij T.V. At Risk, LTV Meijenhagen en TV Tautenburg

 • Een lesuur duurt 50 minuten. Bij een half lesuur wordt er 25 minuten les gegeven.
 • Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van de vereniging. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld.
 • Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Het specifieke lesrooster (bijvoorbeeld weken wel, weken niet) en overige informatie over uw specifieke trainingen (en groep) kunt u via deze website krijgen. De lesweken staan achter elk lesproduct aangegeven als op het vergrootglas wordt geklikt.
 • Bij verandering van groepsgrootte worden de lestarieven of lestijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden. Voor aanvang van de lescyclus wordt hierover contact opgenomen met de cursisten.
 • Wanneer door weersomstandigheden of baancondities de lessen niet doorgaan, krijgt u indien mogelijk telefonisch bericht van de trainer.
 • Lessen die wegens weersomstandigheden of baancondities door TVL geannuleerd zijn, worden ingehaald in overleg met de trainer. Waarbij er maximaal 2 uitgevallen regen/vorst/sneeuw lessen worden ingehaald. De rest is voor rekening van de cursist. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald. Het streven is om alle lessen te volbrengen, mocht dit niet lukken zal er een dag ingepland worden voor een clinic met alle leerlingen aan het einde van de lescyclus.
 • Lessen die door afwezigheid van de trainer niet doorgaan worden ingehaald of door een andere trainer gegeven.
 • Eenmaal aangevangen lessen die minimaal 25 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, worden niet ingehaald.
 • Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins kunnen indien mogelijk na overleg met de trainer ingehaald worden.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld. De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben.
 • U wordt bij voorkeur 10 dagen, doch uiterlijk 1 week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van uw plaatsing.
 • Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde lesgelden zullen een week na de start van de betreffende lescyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
 • Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.
 • Er wordt gelest op eigen risico. Tennisschool TVL is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. TVL heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.