Info

New or Forgotten?

Tennisschool Tom van Lijf > TV At Risk

T.V. At Risk

Tennistrainingen voor T.V. At Risk

Tennistrainingen voor T.V. At Risk

Adres

  • Olympus 1
  • 3524WB Utrecht

Website

Contact

Algemene informatie voor- en najaarstrainingen 2019-2020

BELANRIJKE PUNTEN:

* Om trainingen te kunnen volgen, is lidmaatschap van Tennisvereniging At Risk een voorwaarde. 
* Een training (tennisles) duurt 50 minuten en vindt in de regel plaats op werkdagen tussen 9:00-23.00.
* Alle jeugdtrainingen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 13.00u en 18.30u.
* Kosten voor een voorjaars- of najaarstraining  op basis van een groep van 4 senioren bedragen  € 210,00 per persoon en bij een groep van 5 senioren is dit  € 168,00 per persoon.
* Totaal per groep (4, 5 of 8)  zijn de kosten € 840,00 en bij de junioren op basis van een groep van 8 is dit dus € 105,00 per persoon.
* Bij verandering van groepsgrootte worden de tarieven per persoon of trainingstijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden.
* De trainingsgelden worden 14 dagen na de eerste training geïncasseerd.
* Aanmelding voor een training cyclus betekent niet automatisch plaatsing voor die cyclus.
* Voor de cursus ‘Maak kennis met tennis’ is lidmaatschap niet nodig.

 

Hoe lang duurt een training, wanneer wordt deze gegeven en wat zijn de kosten?

Een training duurt 50 minuten, en vindt in de regel plaats op werkdagen tussen 9:00-23.00. De laatste twee lessen per dag wisselen wekelijks. Het gaat hierbij vaak om de tijden 21.00 – 21.50 en 21.50-22.40 of 21:20-22:10 en 22:10-23.00.

Voor zowel junioren- als voor seniorleden worden, op jaarbasis, twee cycli van 15 trainingen georganiseerd: de voorjaarstraining loopt van april - september en de najaarstraining loopt van oktober - maart.

De lessen worden bij de senioren gegeven in groepen van 4 (of soms 5) en bij junioren in groepen van 8 (of soms 10 bij 'ROOD' en 'Maak kennis met tennis') met clubleden van ongeveer gelijke speelsterkte per baan. Om trainingen te kunnen volgen, is lidmaatschap van At Risk een voorwaarde. Klik hier voor informatie omtrent lidmaatschap. Dagleden kunnen alleen training krijgen tijdens werkdagen van 9:00-17:00 uur. Kosten voor een trainingscyclus op basis van een groep van 4 senioren zijn: € 210,- per persoon. Totaal per groep (4, 5 of 8) zijn de kosten € 840,00 en bij de junioren op basis van een groep van 8 is dit per persoon € 105 per persoon en totaal per groep € 840,00.

Voor senioren is er ook de mogelijk om je op te geven voor duo- of privetrainingen. De trainingsgelden worden 14 dagen na de eerste training geïncasseerd. Bij verandering van groepsgrootte worden de trainingstarieven of trainingstijdentijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden, mocht het trainingstarief hiermee meer worden dan zal eerst overleg plaatsvinden!  

Aanmelding is plaatsing?

Nee, aanmelding voor een trainingscyclus betekent niet automatisch plaatsing voor die cyclus. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk mensen in te delen. Daarbij houden we rekening met nieuwe aanmeldingen, door die met voorrang in te delen. Wanneer iemand niet kan worden geplaatst in een cyclus, komt deze op een reservelijst. Wanneer er dan eventuele uitvallers zijn wordt hier als eerste gekeken wie een plaats kunnen krijgen. Meld je je te laat aan? Dan kom je standaard op de reservelijst!

Wanneer hoor ik of ik ben geplaatst voor een training?

Degenen die zich hebben aangemeld krijgen uiterlijk één week voor de start van de trainingscyclus schriftelijk / per e-mail bericht van hun indeling. Hierbij wordt de trainer, de traingsdag, de eerste datum en de tijd genoemd. Degenen die zich hebben aangemeld en niet kunnen worden ingedeeld en op de reservelijst zijn geplaatst, krijgen eveneens uiterlijk één week voor aanvang van de desbetreffende cyclus hierover bericht.

Training 

Wil je een grotere kans maken om ingedeeld te worden? Geef zoveel mogelijk beschikbaarheid op. De laatste twee lessen op een avond wisselen wekelijks. 

Bij het invullen van de beschikbaarheid gaat het om de beschikbaarheid niet om de daadwerkelijke lestijden. 

Aanvullende bepalingen

  • Het trainingsgeld wordt 14 dagen na de eerste les geïncasseerd.
  • Op de eerste trainingsdag wordt gecontroleerd of je staat ingeschreven als lid. Ben je op dat moment geen lid, krijg je van ons bericht en moet je binnen 10 werkdagen ingeschreven staan. Vervolgens controleren we in de tweede trainingsweek of je ingeschreven staat. Ben je dit niet, dan mag je niet meer deelnemen aan de trainingen en plaatsen we iemand op jouw plek.
  • Uitgevallen trainingen worden in principe in de cyclus ingehaald. Voor dit inhalen worden voor de voorjaarstrainingen 2 extra trainingsdagen ingepland, voor de najaarstrainingen 4 extra trainingsdagen, steeds op de reguliere trainingstijd van de betreffende groep.
  • Trainingen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij ziek is, worden niet ingehaald.
  • Trainingen die een lid niet kan volgen doordat hij/zij op vakantie is, worden niet ingehaald.
  • Het niet verschijnen op de training van de deelnemer is voor rekening van die deelenemer. Er is geen recht op inhaalmogelijkheden of restitutie van de trainingsgeld.
  • Bij uitval van een deelnemer door langdurige ziekte, blessure of anderszins zal geprobeerd worden deze plek in de traingsgroep op te vullen met iemand die op de reservelijst staat. Bij uitval van een deelnemer gedurende de eerste twee weken zal de tennisschool proberen de plek op te vullen. Vanaf de derde week is het de verantwoording van de deelnemer om voor vervanging te zorgen. Uiteraard helpen wij hier graag in mee door naar de reservelijst te kijken en de trainers te vragen of ze een geschikte vervanger weten. Vervanging is alleen mogelijk als de vervangende speler qua speelsterkte en anderszins past in de betreffende traingsgroep. Beide deelnemers (de uitvallende en de invallende) zullen onderling het dan nog verschuldigde trainingsgeld met elkaar kunnen verrekenen.
  • In alle overige gevallen beslist het bestuur in overleg met de tennisschool en trainers.

Juniorentraining

Tijdens de voorjaarsstrainingen zijn er verschillende cursussen voor junioren. Hieronder volgt een overzicht van deze mogelijkheden. Er worden 15 lessen aangeboden voor Tenniskids ROOD, ORANJE, GROEN en GEEL kinderen waarbij we uitgaan van groepen van 8 maar mochten er minder inschrijvingen zijn dan kan, in overleg, de groepsgrootte aangepast worden. Bij verandering van groepsgrootte worden de lestarieven of lestijden naar rato aangepast naar het betreffende aantal groepsleden.

De cursus Maak kennis met tennis zal starten in mei en omvat 10 trainingen.Voor deze cursus is geen lidmaatschap nodig. Er is een cursus voor 4-5 jarige en een cursus voor 6 t/m 9 jarige kids. De kinderen kunnen een racket lenen tijdens deze trainingen. Bovendien ontvangt ieder kind dat zich na deze cursus als officieel lid heeft aangemeld een racket van de vereniging cadeau.

Alle jeugdtrainingen worden gegeven van maandag t/m vrijdag tussen 13.00u en 18.30u.

Bij Tennisvereniging At Risk wordt er Tenniskids gegeven tot een leeftijd van ongeveer 17 jaar. Lees HIER alles over Tenniskids.

Juniorenselectie

Selectietraining is een extra les! Selectiekinderen moeten zich daarom altijd inschrijven voor de reguliere training hieronder. Vervolgens delen wij hen in op de speciale selectietraining op maandagmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur. De selectietraining wordt, na het behalen van bepaalde voorwaarden, deels betaald door de vereniging; het subsisdie bedrag voor de  selectiekinderen van ROOD, ORANJE, GROEN en GEEL zal neerkomen op een bedrag van €40,- per kind. Voor meer informatie lees het selectiebeleid

Trainings-/Lesreglement

Als u inschrijft gaat u akkoord met het trainings-/lesreglement: klik hier om dit te bekijken.

Schrijf je in voor 20 februari 2020. Voor maak kennis met tennis kan je inschrijven tot 20 april 2020!

Voorkom teleurstelling en schrijft je op tijd in!! 

We gaan vanaf 20 februari 2020 beginnen met indelen, schrijf voor deze datum in zodat we zo goed mogelijk rekening kunnen houden met uw wensen. Het streven is om rond 23 maart de trainingsdag en -tijd te cummuniceren naar alle leerlingen!  

Heeft u wensen ten aanzien van een voorkeur voor een trainer of voorkeursdag waarop u wil trainen schrijf dit duidelijk op bij het kopje opmerkingen.

De voorjaarstrainingen starten in de week van maandag 6 april 2020 en de MAAK KENNIS MET TENNIS in de week van maandag 11 mei 2020!

Vragen over bovenstaande?

Neem gerust contact op met de tennisschool; info@tvl-tennis.nl 

Lessen voor JUNIOREN

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Tenniskids ROOD 6 t/m 9 jaar

8

15

€ 105

?

...

Tenniskids ORANJE 8 t/m 11 jaar

8

15

€ 105

?

...

Tenniskids GROEN 10 t/m 12 jaar

8

15

€ 105

?

...

Tenniskids GEEL 11 t/m 17 jaar

8

15

€ 105

?

...

Maak kennis met tennis Blauw 4 en 5 jaar

8

10

€ 75

?

...

Maak kennis met tennis 6 t/m 9 jaar

8

10

€ 75

?

...

Lessen voor SENIOREN

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Groepsles

4

15

€ 210

?

...

Duoles 25 min

2

10

€ 140

?

...

Duoles 50 min

2

10

€ 280

?

...

Privéles 25 min

1

1

€ 28

?

...

Privéles 50 min

1

1

€ 56

?

...